Hack Your Mind Class 05/2/2552

5 02 2009

วันนี้มีวิทยากรมาบรรยายอีกแล้วครับ ซึ่งท่านคืออ.วรธนัท ธัญญหาญ โดยท่านมาบรรยายเรื่อง ความเป็นเลิศทางอารมณ์ หรือ Emotional Exellence in the Workplace โดยเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดย Dr. Leonard Yong ครับ

ในปัจจุบันเราพบว่า คนที่มี IQ สูงหลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เนื่องจาก IQ อย่างเดียวนั้นไม่พอครับ คนเรายังต้องการ EQ ด้วย เพื่อควบคุมตนเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

นอกจากนี้จากงานวิจัยพบว่า องค์กรต่างๆจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีทีมงานที่มี EE สูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานครับ

คนทั่วไปมักจะเห็นและรับรู้เฉพาะในสิ่งที่ตนเองคาดหวัง ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป แต่คนที่มี EE สูง จะเห็นและรับรู้ในสิ่งที่ใกล้เคียงกับความจริงครับ

การที่เราจะมี EE สูงได้ เราจะต้องเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมีแบบทดสอบเพื่อแบ่งคนออกเป็นประเภทต่างๆ โดยแบบทดสอบนี้มีชื่อว่า Leonard Personality Inventory ซึ่งแบ่งคนออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. Openness เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบอะไรท้าทายแปลกใหม่ ไม่ชอบสิ่งซ้ำซาก

2. Neutral เป็นคนชอบความมั่นคง ความกลมเกลียว ไม่ชอบการขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง

3. Analytical ชอบความถูกต้องแม่นยำ ชอบระแวดระวัง ไม่ชอบความเสี่ยง

4. Relational ชอบความสนุกสนาน ชอบการพบปะผู้คน ไม่ชอบความซ้ำซาก จำเจ

5. Decisive ชอบอิสระ ชอบความท้าท้ายและการแข่งขัน ชอบเป็นผู้นำ ไม่ชอบการเป็นผู้ตามและการเป็นผู้แพ้

ทั้งนี้ในคนแต่ละคนอาจจะมีลักษณะมากกว่า1อย่างอยู่ในตัว เช่นมีทั้ง Openness และ Decisive

สำหรับตัวผมเอง ผมได้ Opennes ครับ

เมื่อเรารู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเราเองและผู้อื่นแล้ว ก็ต้องพยายามดึงจุดแข็งของตัวเองและผู้อื่นออกมาให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงจุดอ่อน จุดด้อยด้วย เราก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสบายใจครับ

สำหรับวันนี้ถือว่าได้รับความรู้ชิ้นใหญ่กลับบ้านไปเลยทีเดียวครับ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธงชัย และ อาจารย์วรธนัท มากๆเลยครับ

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: