การบ้าน Hack Your Mind ครั้งที่1 5/11/2551

5 11 2008

1. ท่านเป็นผู้นำทิศใด จงอธิบายลักษณะนิสัยของท่านที่ตรงกับผู้นำทิศนั้น โดยท่านสามารถมีลักษณะของผู้นำได้ไม่เกิน 2 ทิศ

ตอบ เป็นผู้นำทิศ กระทิงและอินทรี เนื่องผมมีลักษณะเด่นคือ เป็นคนดุดัน กล้าได้กล้าเสีย ชอบเผชิญหน้ากับปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะแบบกระทิง นอกจากนี้ผมยังมีลักษณะคือ ชอบหาความรู้ อยากทำหลายๆอย่าง ชอบคิดนอกกรอบ ซึ่งเป็นลักษณะของ อินทรี อีกด้วยครับ

2.1 capture หน้าจอของผลสรุปลักษณะบุคลิกของท่าน ว่าท่านมีคุณค่าทางจิตใจหลักและคุณค่าทางจิตใจรองด้านใด

ตอบ ด้านหลักคือ การควบคุม(Main Priority: Control , Characterisation: Succeeder) ด้านรองลงมาคือ การให้ความกระจ่างแจ้ง (Main Priority: Enlightenment, Characterisation: Reformer)

2.2 วิเคราะห์ว่า ทำไมท่านจึงมีลักษณะเช่นนั้น

ตอบ  ในประเด็นแรก การควบคุม คิดว่าเพราะตัวผมเองเป็นคนตั้งเป้าหมายอะไรไว้สูงเพื่อให้ชีวิตสุขสบายในอนาคตซึ่งตรงกับลักษณะของการควบคุมที่อธิบายไว้ในเวบเป็นอย่างมาก คือให้เป้าหมายเป็นแรงผลักดัน และมีลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จ เหตุผลที่ผมมีลักษณะเช่นนี้อาจจะเพราะผมเป็นลูกชายคนโต ซึ่งสร้างลักษณะความเป็นผู้นำให้ผม อีกทั้งผมยังได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมาโดยตลอด จึงอาจเห็นความสำเร็จของผู้อื่นบ่อย และอยากจะทำได้บ้าง

ในประเด็นที่สอง การให้ความกระจ่างแจ้ง คิดว่าเป็นเพราะผมเป็นคนรักอิสระ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เบื่อการทำงานที่ซ้ำซาก ซึ่งตรงกับที่อธิบายไว้ในเวบเป็นอย่างมากเช่นกัน เหตุผลที่ผมมีลักษณะเช่นนี้อาจจะเพราะที่บ้านเลี้ยงดูแบบให้อิสระ และคอยสนับสนุนให้ทำในสิ่งต่างๆอยู่เสมอ

2.3 ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม สอดคล้องหรือขัดแย้งกับความเป็นผู้นำสี่ทิศของท่านอย่างไร

ตอบ ตรงเป็นอย่างมาก มากจนน่าเหลือเชื่อ โดยลักษณะ Control ตรงกับกระทิงมากตรงที่เป็นคนกล้าทำ กล้าเผชิญหน้า เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และ ลักษณะ Enlightenment ตรงกับอินทรีมากตรงที่เป็นคนรักอิสระ ชอบคิดนอกกรอบ ชอบเรียนรู้

รายละเอียดที่ Copy มาจาก Web

Main Priority: Control
Characterisation: SucceederYour creativity works in a process of simplifying complexity – cutting through ambiguity and extraneous complication, organising solutions. And in finding ways to express your conclusions in down-to-earth examples from personal experience.

You do need to be the captain of your ship, separate from the mass of people – and to enjoy the rewards of success as well as the symbols of prestige that inspire the achievement of life goals. You may feel an attraction to things that have lasted for a long time – well-aged single-malt whisky can be one example, a tendency to align yourself with the local political and social establishment another.

You are particularly aware of the importance of inter-personal communications. Socially you feel most at ease with individuals who share your Control priority, but on some level you may need a more caring and protective antidote to the stress and suppression involved in your drive toward success.

 
 
 
Main Priority: Enlightenment 
Characterisation: ReformerLuckily you are sufficiently inventive and versatile to overcome these restrictions and find the freedoms that you need. What about those who are powerless to do so ? You may feel yourself drawn to active involvement on their behalf – your search for enlightenment naturally includes the desire to set the whole world free.

More than others you are aware of personality in the world around you, which connects with a feeling for relationships … for instance of colours, shapes, or tastes. The result is a very personal expression, whether it happens in the kitchen, the garden, at work or at play. Generally open to experience., you are attracted to intelligence, to people and things that exhibit unique, authentic and unexpected facets.

 

Independence is your way, you make up your own mind and, ideally, manage your own time. In every way you need room to stretch and grow and move about. Freedom is not just an ideal. It’s a basic necessity. All rigid restrictions are irksome to you, be they hierarchies and bureaucracies, accepted ideas, roles, rules and routines – or tight collars and small windows.

 

 

You are powered by a strong goal orientation; your long term growth plans backed up by the confidence of high self-worth. The underlying aim of your drive is duration and stability, a desire for lasting personal achievement. It’s possible that you have a forward plan of your life worked out, and think in terms of strategic moves towards willed outcomes.

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: