Hack Your Mind Class 30/10/2551

30 10 2008

หลังจากไม่ได้ Update blog มานาน วันนี้ผมจะกลับมา Update อีกครั้ง พร้อมกับการเรียนวิชาใหม่อย่าง HACK YOUR MIND!!!!

ชื่อวิชานี้จริงๆแล้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Mental Skills for Computer Engineer แต่ชื่อเล่นมันฟังดูเพราะกว่าแฮะ 5555

วันนี้เรื่องแรกที่อ.ธงชัยได้เน้นคือการได้รู้จักตนเอง ซึ่งอาจารย์ก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น

1.ให้ตั้งเป้าหมาย โดยจะมีเป้าหมาย 3 แบบคือ เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) และเป้าหมายสูงสุด ซึ่งอ.ธงชัยได้เน้นให้เขียนเยอะๆไว้ก่อน เพื่อให้เห็นเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้คิดหาวิธีที่จะบรรลุแต่ละเป้าหมายในก้าวแรกอีกด้วย โดยยึดวิธีแบบ KAISEN คือทำทีละนิดๆหน่อยๆ

2.วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนต่างๆของตนเองในการทำเป้าหมาย โดยการเขียนแผนภาพ ที่ทางฝั่งซ้ายเป็นกรณี Best case ฝั่งขวาเป็น Worst case แล้วตรงกลางเขียนปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย โดยถ้าเกิดว่าเรามีจุดแข็งในปัจจัยไหนก็จะเหมือนมีแรงดึงไปฝั่งซ้าย มีจุดอ่อนในปัจจัยไหนก็จะเหมือนมีแรงดึงไปฝั่งขวา แล้วดูรวมทุกปัจจัยว่าตอนนี้เรามีโอกาสบรรลุเป้าหมายแค่ไหน

3.ผู้นำ4ทิศ ให้ลองดูลักษณะนิสัยของตนเองว่าเป็นผู้นำในทิศไหน ซึ่งผู้นำแต่ละทิศจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน โดยผู้นำทั้ง4ทิศมีดังนี้คือ
– กระทิง มีลักษณะดุดัน กล้าได้กล้าเสีย กล้าแสดงออก
-หนู ว่องไว ปราดเปรียว ขี้เล่น ประนีประนอม
-หมี ชอบวางแผน ชอบทฤษฏี รอบคอบ
-อินทรี ชอบเรียนรู้ คิดนอกกรอบ อยากทำหลายเรื่อง

อย่างที่ได้กล่าวมา ถ้าเราได้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้มากขึ้นแล้ว เราก็จะสามารถพัฒนาจุดแข็ง และลบจุดอ่อนของเราได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้แสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ 🙂

Advertisements
Creativity Bonus

4 10 2008

พอดีเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับ เลยมารีบโพสต์โบนัส คือคำถามข้อสุดท้ายของ RFC ดังนี้ครับ

สิ่งที่อยากนำเสนอเพิ่มเติมให้กับอาจารย์คืออะไร?
ผมอยากให้อาจารย์ลองพิจารณาปรึกษากับอาจารย์ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ภาควิชาออกแบบอุตสาหการ) เพื่อลองสร้างวิชาการสร้างนวัตกรรม ขึ้นมา โดยเน้นไปที่การนำความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาจริงๆ โดยอาจจะให้มีโปรเจคที่ให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาใหม่ และทำตามลำดับขั้นตอนไปเรื่อยๆตั้งแต่คาบแรกจนถึงคาบสุดท้าย โดยมีนิสิต 2 คณะ คือ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกันเรียนและปฏิบัติ เพราะปัจจุบันความรู้ที่เรียนเป็นเชิงทฤษฎีมากกว่า หลายๆคนอาจจะมีความคิดดีๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ความคิดของตนเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา จนท้ายที่สุดออกมาเป็นผลงานจริงๆ โดยการให้นิสิต 2 คณะร่วมกัน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองของนิสิตต่างคณะ อีกทั้งนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนมากยังมีความถนัดในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมมากกว่า เพราะในหลักสูตรของพวกเขา ได้ลงมือสร้างตัวต้นแบบออกมาบ่อยครั้ง ซึ่งถ้าเอามารวมกับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีความถนัดในการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากกว่า อาจจะทำให้สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือสร้างประโยชน์สู่สังคมขึ้นมาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตในการทำงานจริงในภายภาคหน้าอีกด้วย

Personal Creative Project 01/10/2551

1 10 2008

Personal Creative Project ครั้งนี้ผมได้คิดแล้วคิดอีก กว่าจะได้งานเป็นรูปเป็นร่างออกมาได้ รู้สึกจะคิดอยู่เกือบเดือน เหอๆ

แรกเริ่มเดิมทีผมอยากจะทำขวดน้ำป้องกันโรคติดต่อ(ชื่อเท่ชะมัด!!) จริงแล้วมันก็คือขวดที่เวลากินแล้วไม่โดนปาก(แบบว่าเป็นหนามๆออกมาตรงปากขวด กันไม่ให้โดนปาก)พอคิดๆดูแล้ว มันมีปัญหาตรงปิดฝาแล้วมันจะไม่สนิท น้ำมันจะรั่วออกมา เลยไม่ทำ ต่อมาก็คิดนู้นคิดนี่อยู่อีกหลายอัน แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไร เลยไม่เอา สุดท้ายมาปิ๊ง ได้ออกมาเป็นผลงานชิ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ครับ

ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “Dynamic Schedule” ซึ่งมันคือตารางงานใน1อาทิตย์ ที่สามารถบ่งบอกถึงความเร่งรีบของแต่ละงานได้ แนวคิดมาจากว่า การจดตารางเวลาแบบเดิมๆทำให้เราไม่รู้สึกตื่นตัวในการทำงานเท่าที่ควร บางงานใกล้จะส่งแล้วก็ดูไม่ออกว่าจะต้องส่ง บางงานยังไม่ส่ง แต่ว่ามีหลายๆติดๆกัน ก็ไม่ยอมรีบทำเพราะดูไม่ออกว่าช่วงนั้นจะงานเยอะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าท่านใช้ Dynamic Schedule !!!

Dynamic Schedule มีหน้าตาเช่นไรเดี๋ยวเราจะมาเห็นกัน ตอนนี้มาดูวิธีทำกันก่อนเลยดีกว่า(รูปประกอบอยู่ด้านล่าง)

1.เตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ คือ กระดาษแข็ง กระดาษโปสเตอร์สี กระดาษPost it กรรไกร คัตเตอร์ เทปกาว ดินสอ ยางลบ ปากกาเมจิก ไม้บรรทัด
2.วาดเส้นแบบด้วยดินสอ ลงบนกระดาษแข็งและกระดาษโปสเตอร์สี โดยกระดาษแข็งให้วาดเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 63×15 cm และ วาดเส้นไว้เจาะรูยาว5 cm ไว้ห่างจากขอบด้านละ3.5 cm ส่วนบนกระดาษโปสเตอร์สี ให้วาดเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาด 49×5 cm 3อัน และแต่ละอันให้แบ่งเป็น7ช่อง ช่องละ7 cm พอดี
3.ตัดกระดาษแข็งออกมาเป็นสี่เหลี่ยมที่วาดไว้ พร้อมเจาะรูยาว2รู
4.ตัดกระดาษโปสเตอร์สีออกมาเป็น3เส้น ที่วาดไว้
5.พับกระดาษโปสเตอร์สีตามเส้นที่แบ่งเป็นช่องๆไว้ อย่าพับแรงมากเดี๋ยวขาด
6.เขียนวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ลงบนช่องทั้ง7 ของทั้ง3เส้น
7.นำกระดาษ3เส้นมาเชื่อมด้วยเทปกาวให้เป็นเส้นเดียว
8.นำกระดาษเส้นยาวที่ได้มาสอดเข้ารูทั้งสอง แล้วทำการเชื่อมกระดาษด้วยเทปกาวให้เป็นวง
9.หากระดาษเส้นสีแดงเล็กๆมาแปะบนกระดาษแข็ง โดยให้ทับเส้นกระดาษโปสเตอร์สี ให้ระยะห่างจากรูเท่ากับ1ช่องเส้นกระดาษโปสเตอร์สี
10.ดึงกระดาษโปสเตอร์ให้ลงล็อก(มันจะเป็นล็อกพอดี ตามที่เราได้พับๆไว้)
11.ตกแต่งด้วยปากกาเมจิก เขียนอธิบายช่องต่างๆ
12.ตัดกระดาษแข็งมาชิ้นเล็กๆพอประมาณ3ชิ้น แล้วพับเป็นรูปตัว U เพื่อจะนำมาทำเป็นขาตั้ง
13.นำขาตั้งทั้ง3ติดลงบนหลังบอร์ดกระดาษแข็ง
14.นำกระดาษ Post it มาเขียนงานที่ต้องทำแล้วแปะไว้ตามช่องวันที่ต้องส่ง เอากระดาษPost it ที่ยังไม่ใช้มาแปะไว้ด้านซ้ายด้วย เผื่อใช้วันหลัง
เสร็จแล้ว!!!!!! ไปดูรูปประกอบของทุกข้อกัน

วิธีใช้งาน

เขียนงานที่ต้องทำลงบนกระดาษ Post it แล้วนำไปแปะไว้ตามวันที่ต้องส่ง แล้วทุกๆวันต้องมาดึงกระดาษให้เลื่อนไปโดยให้ช่องซ้ายสุดเป็นช่องของวันปัจจุบันเสมอ เราก็จะเห็นว่าแต่ละงานใกล้ถึง Dead line แล้วรึยัง ถ้าทำงานไหนเสร็จก็มาดึง Post it ออกไป ทีนี้งานไหนที่ยังไม่เสร็จ เจ้าPost it ของงานนั้นก็จะเข้าใกล้ Dead line ขึ้นเรื่อยๆ นั้นเอง

เป็นไงครับ งานผมแจ๋วไปเลยใช่ปะ นี่คิดเองทั้งหมด ไม่ได้ลอกใครมาแม้แต่นิดเดียว ผลงานออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเลยที่เดียว ใครอยากนำไปใช้ก็นำไปทำได้เลยนะครับ ถ้าใครอยากทำเชิงพาณิชย์มาติดต่อผมละกัน 555 😀